Login  
     
 
 
                                        
 
 

PALMENIA-INFO 13.9.2011

 

Hytriläiset kiittävät!

Kesäkuun henkilöstöseminaari onnistui hienosti, kiitos siitä jokaiselle osallistuneelle!

Palautteiden perusteella seminaarissa päästiin siihen, mitä tavoiteltiin: tutustuimme toisiimme ja eri yksiköiden toimintaan, ideoimme yhdessä ja rentouduimme hyvässä seurassa. Myös johtajat saivat erityiskiitosta visioinneistaan. Yleisarvosanaksi annettiin peräti 4, joten emmepä olisi juuri paremmin voineet onnistua!

Koosteet seminaarin ryhmätöistä on laitettu Palmenialaiset-blogiin http://blogs.helsinki.fi/palmenialaiset/ (salasana: asiaajaideoita). Lisäksi se löytyy Almasta https://alma.helsinki.fi/doclink/213701, missä voitte tutustua myös seminaarin palautteeseen. Nyt vaan jalostamaan ideoita!

Jotta me hytriläiset emme pääsisi lepäämään laakereillamme, on ensi kesän henkilöstöseminaarin ideiointi jo aloitettu. Seminaari pidetään 6.-7.6.2012, varatkaapa päivät kalentereihinne. Sen enempää teemasta kuin paikastakaan ei ole vielä tietoa, joten ideoita otetaan vastaan!

Iloista ja antoisaa syksyä! HYTR:n puolesta, Silja

 

Lahdessa haetaan innovaatioita toiminnan rajapinnoilta

Lahden yksikössä on käynnistynyt kolmevuotinen EAKR-hanke Innovaatioita toiminnan rajapinnoilta - tiedon sekä osaamisen tuottamisen ja välittämisen foorumit Päijät-Hämeessä. Hankkeessa kehitetään työkaluja ja toimintatapoja, jotka edistävät tutkimuksen ja käytännön rajapinnoilla tapahtuvien innovaatioiden syntymistä. Hanke edistää yliopistollisen tutkimustiedon ja osaamisen hyötykäyttöä Päijät-Hämeessä.

Hankkeen keskeisiä toimintoja ovat mm. Lahden Tutkijapraktikum ja professoripöytätyöskentely. Keskeisinä laitosyhteistyökumppaneina Helsingin yliopistosta ovat filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos, sosiaalitieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos.

Hanke on osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kanssa toteutettavaa käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan yhteishanketta.

Lisätietoja:

http://palmenia.helsinki.fi/hankkeet ja erikoissuunnittelija Kirsi Lindqvist

 

HY:n Koulutusviennin toimintasuunnitelma loppuvuodelle 2011

HY:n Koulutusviennin toimintasuunnitelma loppuvuodelle 2011 käsiteltiin 29.8 Palmenian johtoryhmässä. Suunnitelman tarkoituksena on koota HY:n koulutusviennin keskeisimmät painopistealueet, aktiviteetit ja tavoitteet helposti ymmärrettävään ja kommunikoitavaan muotoon.

Koulutusviennin toimintakauden 9-12/2011 painopistealueet ovat:

1. Uusien koulutusvientikauppojen solmiminen ja pohjustaminen

Keskeisenä päätavoitteena on solmia uusia koulutusvientikauppoja olemassa olevien asiakasprospektien pohjalta. Pääpaino on LUMA-hankkeiden ja OKL-alkukartoituspaketin aktiivisessa markkinoinnissa ja myynnissä sekä Palmenian käynnissä olevissa tarjouksissa. Toisena päätavoitteena on pitkäjänteisten asiakassuhteiden kehittäminen Saudi-Arabian, Aasian ja Venäjän suuntaan.

2. Koulutustarjonnan tuotteistaminen

Koulutustarjonnan systemaattinen tuotteistaminen aloitetaan tekemällä tiedekuntavierailuja yliopiston tiedekuntiin ja (erillis)laitoksiin. Koulutusviennin kannalta on tärkeää saada yhteinen tuotteistusprosessi hyvin käyntiin, laitosten sopivimmat koulutusvientituotteet hyvin identifioitua ja tulokset korkealaatuisesti dokumentoitua.

3. Koulutusviennin taloushallinnon ja tietojärjestelmien kehittäminen

Keskeisimmät painopistealueet ovat koulutusviennin taloushallinnon mallintaminen, tarjoustyökalujen kehittäminen ja asiakashallintajärjestelmän luonti.

Lisätietoja: olavi.mertanen@helsinki.fi

Koulutusviennistä myös Yliopistolaisen viimeisessä numerossa s. 10-13 http://www.helsinki.fi/yliopistolainen/elehdet/yliopistolainen_04_11.htm

 

Syksyn tapahtumia

 Palmenia osallistuu Uudista ja uudistu -messuille Finlandia-talossa 28. -29.9.2011.

Palmenialla on tapahtumassa oma osasto ja pääroolissa messuilla on henkilöstön ja organisaation kehittämiseen sekä hyvinvointiin suunnattu koulutustarjonta.

Aikuiskoulutusviikon päätapahtuma on Vanhalla Ylioppilastalolla 4.10.2011.

Lisätietoja: tuula-maija.rosenqvist@helsinki.fi


Uusia palmenialaisia

Johanna Metsälä aloitti Helsingin yksikössä suunnittelijana 1.9.2011. ”Suunnittelen pääasiassa lastensuojelun täydennyskoulutuksia, toimien myös itse kouluttajana. Aikaisempi työkokemukseni rakentuu pitkälti lastensuojelun sosiaalityön kentältä, jossa sain olla mukana monenlaisissa kehittämishankkeissa, tehden yhteistyötä Helsingin yliopiston ja Sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa. Olen suorittanut opettajan pedagogiset opinnot sosiaalityön maisteriopintojen jälkeen ja toiminut sosiaalialalla kouluttajana sosiaalityöntekijän työn ohella. Uskon että nykyisessä työtehtävässäni voin edelleen jatkaa tiivistä yhteistyötä työelämän kanssa niin opetuksen, kehittämisen kuin tutkimuksenkin parissa. Odotan mielenkiinnolla uuden lastensuojelun sosiaalityön oppimisopimustyyppisen koulutuksen alkamista joulukuussa.”

Eveliina Heino on aloittanut suunnittelijana Kotkan yksikön ”Empowerment of Families with Children”- hankkeessa. Hanke kestää n. 3 vuotta ja sen tarkoituksena on kehittää uusia maahanmuuttajaperheissä tehtävään ehkäisevän perhetyön käytänteitä. ”Koulutustaustaltani olen sosiaalitieteilijä ja kielitieteilijä ja ennen Palmeniaan tuloa olen tehnyt monipuolista monikulttuurisuus- ja maahanmuuttajatyötä eri sektoreilla. Olen erityisen kiinnostunut Venäjä-yhteistyön kehittämisestä.”

Kristiina Soini-Salomaa on aloittanut Lahden tutkijapraktikumissa 1.8. projektitutkijana. ”Olen lahtelainen pitkänlinjan muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden asiantuntija. Työuraan on mahtunut yrittäjyyttä, opettajan tehtäviä, teollista suunnittelua ja kehittämistehtäviä. Olen toiminut erilaisissa aluellisissa ja valtakunnallisissa kehittämistehtävissä Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry:ssä, mm. Hämeen alueen toiminnanjohtajana 1997 - 2005 ja keskusliitossa vs. toiminnanjohtajana ja palvelujohtajajana 2005 - 2009. Olen valmistelemassa väitöskirjaa Muotoilun ja käsi- ja taideteollisuuden ammatillisesta tulevaisuudesta. Tohtorintutkinnon teen käyttäytymistieteellisen tiedekunnan opettajankoulutuslaitokselle pääaineena käsityötiede. Tutkimukseni on monitieteellinen, jossa yhdistyy käsityötieteen,designtutkimuksen, ammattikasvatuksen ja tulevaisuudentutkimuksen
näkökulmat. Lahtelaisena iloitsen loistavista hiihtomaastoista, lähellä olevasta kesämökistä Asikkalassa sekä yhteisöllisesti voimaannuttavasta kuorolaulusta Lahden Gospelkuorossa.”

Tuija Itkonen on aloittanut Palmeniassa 6.6. Ankkuri - tuki koulutuksen ja työelämän nivelvaiheisiin -projektin tutkijana. Tutkimus mittaa toisen asteen sosiaali-ja terveysalan opetus- ja ohjaushenkilöstön interkulttuurista kompetenssia ja pohtii opettajien osaamista sosiaalikulttuurisena ilmiönä. Tuija Itkonen on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hänellä on kuvataiteen ylempi korkeakoulututkinto (MFA) Yhdysvalloista ja luokanopettajan sekä englannin aineenopettajan pätevyydet Helsingin yliopistosta, jossa hän on suorittanut myös monikulttuurisuuskasvatuksen sivuaineen.

Marianne Valola on aloittanut syyskuun alussa suunnittelijana Clean Design maineen rakentaminen -osaprojektissa. ”Mielenkiintoisessa projektissa saan tehdä yhteistyötä Palmenian, Lahden Tiede- ja yrityspuiston ja LAMK Muotoilu- ja taideinstituutin eri asiantuntijoiden kanssa. Lahden alueelle on kehittynyt vahva ympäristöteknologian, cleantecin ja laadukkaan teollisen muotoilun keskittymä, ja nyt kehitämme maineenrakennusmallia palvelemaan alueen yrityksiä. Samalla vahvistamme koko alueen mainetta Clean Designin veturina ja alan maailmanlaajuisesti kiinnostavana osaamiskeskuksena. Olen koulutukseltani muotoilija. Minulla on muotoiluyrittäjäkokemusta sekä työkokemusta erilaisista muotoilu-, markkinointi- ja esiintymis- ja opetustehtävistä. Erityisesti minua kiinnostaa positiivinen ajattelu ja elämyksellisyys. Olen iloinen saadessani olla mukana Palmenian mukavassa työyhteisössä ja odotan innolla yhteistyötä myös muiden toimijoiden kanssa.”

Johanna Vuorinen aloitti kolmen kuukauden harjoittelujakson Lahden yksikössä hyvinvointitiedon ja elämänkulun kehittämisohjelmassa syyskuussa. Hän tulee Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitokselta. ”Tarkoitukseni on olla mukana Ikihyvä Päijät-Häme -tutkimushankkeessa ikääntyneiden toimintakykyä edistävän ryhmätoiminnan arvioinnissa ja toiminnan juurruttamisessa. Olen sosiaalityön graduvaiheen opiskelija ja mielenkiinnon kohteisiini kuuluvat ikääntymiseen liittyvät kysymykset ja tutkimus. Vapaa-aikana harrastan musiikkia.”


 
Tämä sisäinen uutiskirje lähetetään Palmenian henkilöstölle ja johtokunnan jäsenille.
Seuraava info lähetetään syyskuun lopulla. Uutisvinkit ja palautteet Suvi Katajalle.